Gdzie mogę zdobyć zawód?

Województwa Gdzie po zawód - dolnośląskie Gdzie po zawód - kujawsko-pomorskie Gdzie po zawód - lubelskie Gdzie po zawód - lubuskie Gdzie po zawód - łódzkie Gdzie po zawód - małopolskie Gdzie po zawód - mazowieckie Gdzie po zawód - opolskie Gdzie po zawód - podkarpackie Gdzie po zawód - podlaskie Gdzie po zawód - pomorskie Gdzie po zawód - śląskie Gdzie po zawód - świętokrzyskie Gdzie po zawód - warmińsko-mazurskie Gdzie po zawód - wielkopolskie Gdzie po zawód - zachodniopomorskie
Technik górnictwa podziemnego
Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik górnictwa podziemnego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót związanych z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych; 2) wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż; 3) wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych; 4) organizowania i prowadzenia robót górniczych; 5) rozpoznawania zagrożeń naturalnych i zapobiegania im.

Losowo wybrane kursy i szkoły
w poszczególnych województwach
Technik prac biurowych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik prac biurowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania biura oraz wykonywania prac biurowo-administracyjnych; 2) przygotowywania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych; 3) gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji; 4) sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej; 5) obsługiwania sprzętu biurowego.
Szukasz informacji o zawodzie? - wybierz branżę
po kliknięciu w dany temat pokażą się odpowiednie zawody


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
miniatura
Polityka Prywatności