Gdzie mogę zdobyć zawód?

Województwa Gdzie po zawód - dolnośląskie Gdzie po zawód - kujawsko-pomorskie Gdzie po zawód - lubelskie Gdzie po zawód - lubuskie Gdzie po zawód - łódzkie Gdzie po zawód - małopolskie Gdzie po zawód - mazowieckie Gdzie po zawód - opolskie Gdzie po zawód - podkarpackie Gdzie po zawód - podlaskie Gdzie po zawód - pomorskie Gdzie po zawód - śląskie Gdzie po zawód - świętokrzyskie Gdzie po zawód - warmińsko-mazurskie Gdzie po zawód - wielkopolskie Gdzie po zawód - zachodniopomorskie
Technik włókiennik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik włókiennik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowania surowców i półproduktów do produkcji wyrobów włókienniczych; 2) opracowania dokumentacji techniczno-technologicznej wytwarzania wyrobów włókienniczych; 3) wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych; 4) organizowania i nadzorowania procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych.

Losowo wybrane kursy i szkoły
w poszczególnych województwach
Technik agrobiznesu
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą; 2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; 3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem; 4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych; 5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
Szukasz informacji o zawodzie? - wybierz branżę
po kliknięciu w dany temat pokażą się odpowiednie zawody


Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności