Gdzie mogę zdobyć zawód?

Województwa Gdzie po zawód - dolnośląskie Gdzie po zawód - kujawsko-pomorskie Gdzie po zawód - lubelskie Gdzie po zawód - lubuskie Gdzie po zawód - łódzkie Gdzie po zawód - małopolskie Gdzie po zawód - mazowieckie Gdzie po zawód - opolskie Gdzie po zawód - podkarpackie Gdzie po zawód - podlaskie Gdzie po zawód - pomorskie Gdzie po zawód - śląskie Gdzie po zawód - świętokrzyskie Gdzie po zawód - warmińsko-mazurskie Gdzie po zawód - wielkopolskie Gdzie po zawód - zachodniopomorskie
Technik księgarstwa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania do sprzedaży asortymentu księgarskiego i jego sprzedaży; 2) opracowywania informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich; 3) prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej; 4) promowania asortymentu księgarskiego; 5) zaopatrywania księgarni w asortyment księgarski.

Losowo wybrane kursy i szkoły
w poszczególnych województwach
Technik farmaceutyczny
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych; 2) wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów; 3) uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.
Szukasz informacji o zawodzie? - wybierz branżę
po kliknięciu w dany temat pokażą się odpowiednie zawody


Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UTH 02
miniatura studenci UMK
Polityka Prywatności