Technik administracji
Szkoły policealne
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Szczecin

Tryby: Zaoczne
Czas trwania: 2 lata
Uzyskany dokument: Świadectwo MEN, Certyfikaty szkoły Żak
Koszt: 49 zł /m-c

Polityka Prywatności