Publiczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Kursy
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Poznań

Tryby: Zaoczny
Czas trwania: 3 lub 4 lata
Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne w przypadku zdania egzaminu maturalnego
Koszt: 99 zł /m-c

Polityka Prywatności