Kurs – Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Kursy
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Olsztyn

Tryby: Stacjonarny
Czas trwania: 280 (200 godzin zajęć dydaktycznych)
Uzyskany dokument: Organizowany na podstawie decyzji 15/2016 wydanej przez MPiPS (zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat CNiB "Żak"). Kurs nadaje uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3.
Koszt: 1549 zł

Polityka Prywatności