Asystent osoby niepełnosprawnej
Szkoły policealne
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Białystok

Tryby: Zaoczne
Czas trwania: 1 rok
Uzyskany dokument: Świadectwo MEN
Koszt: Kierunek bezpłatny

Polityka Prywatności