Kurs – Inspektor ochrony danych
kursy
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Rzeszów

Tryby: Stacjonarny, wieczorowy, zaoczny
Czas trwania: 8 godzin
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat CNiB Żak
Koszt: 499 zł

Polityka Prywatności