Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (Technik BHP)
Szkoły policealne
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Mława

Tryby: Zaoczne
Czas trwania: 1,5 roku
Uzyskany dokument: Świadectwo MEN, Certyfikaty szkoły Żak
Koszt: Kierunek bezpłatny

Polityka Prywatności