Technik informatyk (KKZ)
kursy
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
Radom

Tryby: Zaoczny
Czas trwania: 1-rok
Uzyskany dokument: Zaświadczenie wydane na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
Koszt: 199 zł / za m-c

Polityka Prywatności