aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Fotografia
kwalifikacyjne kursy zawodowe
Teb Edukacja
Bydgoszcz

Kwalifikacja AUD02:
Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Liczba godzin: 559
Liczba godzin e-learningu: 36

Polityka Prywatności