aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Administrowanie sieci komputerowych i serwerów
kwalifikacyjne kursy zawodowe
Teb Edukacja
Bydgoszcz

Kwalifikacja INF02:
Administracja i eksploatacja sys. komp, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
Liczba godzin: 488
Liczba godzin e-learningu: 27

Polityka Prywatności