Kadry, płace i podatki
kwalifikacyjne kursy zawodowe
Teb Edukacja
Wałbrzych

Kwalifikacja EKA05:
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finans. jednostek organizacych
Liczba godzin: 449
Liczba godzin e-learningu: 5

Polityka Prywatności