Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.
Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego. Trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.
Informacje o: zastrzeżenia do przebiegu egzaminu, unieważnienie egzaminu, dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu, ponowne przystąpienie do egzaminu.

Gdzie po zawód - zachodniopomorskie

miasta
forma nauki
Znaleziono wszystkich: 605
nazwa A-Zinstytucjalogo
Administracja i finanse - szkoła policealnaTEB Edukacja
Agent celny - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Arteterapia w pracy z młodzieżą i dorosłymi kurs doskonalący
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Asystent osoby niepełnosprawnej
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Asystent osoby niepełnosprawnej
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Asystent osoby niepełnosprawnej
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Asystent osoby niepełnosprawnej
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Asystent osoby niepełnosprawnej
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Asystent osoby niepełnosprawnej - szkoła policealnaTEB Edukacja
Asystent osoby niepełnosprawnej - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Asystent rodziny - kurs doskonalący
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Asystent rodziny - kurs doskonalący
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Asystent rodziny - kurs kwalifikacyjny
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Asystent rodziny - kurs kwalifikacyjny
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Asystent zarządu - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Asystentka stomatologiczna
Medyczna szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Asystentka stomatologiczna
Medyczna szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Asystentka stomatologiczna
Medyczna szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Asystentka stomatologiczna - szkoła policealnaTEB Edukacja
Betoniarz - zbrojarz
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Betoniarz - zbrojarz
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Biomasażysta (fizjoterapia) - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Biomasażysta (masaż leczniczy) - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Biomasażysta z odnową biologiczną
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Biomasażysta z odnową biologiczną
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Biomasażysta z odnową biologiczną
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Coach - Trener
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Coach - Trener
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Coach - Trener
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Cukiernik
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Cukiernik
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Dekorator wnętrz - szkoła policealnaTEB Edukacja
Dekorator Wnętrz - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
ECDL - Centrum Egzaminacyjne
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
ECDL - Centrum Egzaminacyjne
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
ECDL - Europejski certyfikat umiejętności komputerowych
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
ECDL - Europejski certyfikat umiejętności komputerowych
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Ekspedytor - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Elektromechanik
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Elektromechanik
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Elektryk
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Elektryk
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Elektryk - kwalifikacyjny kurs zawodowyTEB Edukacja
Filcowanie na mokro
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Florysta
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Florysta
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Florysta
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Florysta
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Florysta
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Florysta
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Florysta - szkoła policealnaTEB Edukacja
Florysta - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Florystyka/Bukieciarstwo
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Fotograf
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Fotograf
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Fotoreporter - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Fototechnik
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Fototechnik
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Fryzjer
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Fryzjer
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Fryzjer
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Fryzjer Damski - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Fryzjer Męski - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Fryzjerstwo - szkoła policealnaTEB Edukacja
Grafika i DTP - kwalifikacyjny kurs zawodowyTEB Edukacja
Grafika komputerowa - szkoła policealnaTEB Edukacja
Grafika komputerowa - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Higienistka stomatologiczna
Medyczna szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Higienistka stomatologiczna
Medyczna szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Higienistka stomatologiczna
Medyczna szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Higienistka stomatologiczna - szkoła policealnaTEB Edukacja
Instruktor fitness - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Instruktor odnowy biologicznej - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Język angielski - szkoła policealnaTEB Edukacja
Kadry, płace, ZUS
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kadry, płace, ZUS
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kadry, płace, ZUS
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Kelner
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kelner
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kierownik wypoczynku
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kierownik wypoczynku
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kolory tort w stylu angielskim
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Konsultant ds. pozyskiwania funduszy unijnych - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Konsultant ds. żywienia - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Kucharz
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kucharz
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kurs podstawowy dietetyka
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kurs podstawowy dietetyka
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kurs przedłużania rzęs metodą 1:1
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kurs udoskonalający dla opiekunów medycznych w zakresie opieki geriatrycznej
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP)
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP)
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Mandala - wykorzystanie techniki mandali w pracy grupowej i indywidualnej
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Manicure – pedicure
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Manicure hybrydowy
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż bańską chińską
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż gorącymi kamieniami
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Masaż gorącymi kamieniami
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż holistyczno-relaksacyjny
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż I stopnia
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Masaż II stopnia
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Masaż kosmetyczny twarzy, szyi i dekoltu
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż kosmetyczny
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Masaż leczniczy
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Masaż orientalny
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Masaż tajski
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Monter - elektronik
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Monter - elektronik
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Monter mechatronik
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Monter mechatronik
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Murarz - tynkarz
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Murarz - tynkarz
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Npl trener
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Obsługa kas fiskalnych
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Obsługa Programu Płatnik
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Ogrodnik terenów zieleni - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Opiekun medyczny
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekun medyczny
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekun medyczny
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekun medyczny
Medyczna szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekun medyczny
Medyczna szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekun medyczny
Medyczna szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekun medyczny - kwalifikacyjny kurs zawodowyTEB Edukacja
Opiekun medyczny - szkoła policealnaTEB Edukacja
Opiekun osoby starszej
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekun osoby starszej
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekun osoby starszej - szkoła policealna dwuletniaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Opiekun w domu pomocy społecznej
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekun w domu pomocy społecznej
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekun w domu pomocy społecznej
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekun w domu pomocy społecznej - szkoła policealna dwuletniaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Opiekun/ka osoby starszej z językiem niemieckim
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekun/ka osoby starszej z językiem niemieckim
Kurs
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekunka dziecięca
Medyczna szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekunka dziecięca
Medyczna szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekunka dziecięca
Medyczna szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekunka dziecięca domowa - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Opiekunka dziecięca - szkoła policealnaTEB Edukacja
Opiekunka środowiskowa
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekunka środowiskowa
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekunka środowiskowa
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekunka środowiskowa
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Opiekunka środowiskowa
Szkoła policealna
Medica Collegium Medyczne
Medica Collegium Medyczne
Następne
Szukasz informacji o zawodzie? - wybierz branżę
po kliknięciu w dany temat pokażą się odpowiednie zawody

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania działalności turystycznej;
2) organizowania imprez i usług turystycznych;
3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
4) rozliczania imprez i usług turystycznych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik optyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania i naprawiania elementów i układów optycznych;
2) wykonywania pomiarów oftalmicznych;
3) udzielania instruktażu w zakresie dobierania pomocy wzrokowych i posługiwania się nimi;
4) wykonywania i naprawiania pomocy wzrokowych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych;
2) wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
3) nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;
4) wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroradiolog powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
2) wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
3) wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów
terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
4) analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
5) wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik renowacji elementów architektury powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury;
2) wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich;
3) wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych;
4) organizowania i realizacji prac renowatorskich.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żeglugi śródlądowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i wykonywania prac związanych z prowadzeniem bezpiecznej żeglugi;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń na statku.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;
2) wykonywania czynności związanych z obsługą gości;
3) rozliczania usług kelnerskich.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) projektowania dekoracji roślinnych;
2) wykonywania dekoracji roślinnych;
3) aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik tyfloinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) projektowania stanowiska komputerowego dla użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową;
2) konfigurowania i obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej;
3) prowadzenia instruktażu dotyczącego obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej w trakcie pracy z systemem operacyjnym i programami użytkowymi.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania do sprzedaży asortymentu księgarskiego i jego sprzedaży;
2) opracowywania informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich;
3) prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej;
4) promowania asortymentu księgarskiego;
5) zaopatrywania księgarni w asortyment księgarski.


Akademia_Biznesu_MDDP_1.jpg

Szkoły policealne


Profi_lingua_220_blekitny.gif