Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje. Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.
Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego. Trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.
Informacje o: zastrzeżenia do przebiegu egzaminu, unieważnienie egzaminu, dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu, ponowne przystąpienie do egzaminu.

Gdzie po zawód - śląskie

miasta
forma nauki
Znaleziono wszystkich: 825
nazwa A-Zinstytucjalogo
Administracja i finanse - szkoła policealnaTEB Edukacja
Agent celny - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Agroturystyka - szkoła policealnaTEB Edukacja
Arkusz kalkulacyjny - microsoft excel /poziom podstawowy/
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Arkusz kalkulacyjny - ms excel /poziom zaawansowany/
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Asystent osoby niepełnosprawnej - szkoła policealnaTEB Edukacja
Asystent osoby niepełnosprawnej - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Asystentka stomatologiczna - szkoła policealnaTEB Edukacja
Biomasażysta (fizjoterapia) - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Biomasażysta (masaż leczniczy) - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Corel draw, adobe photoshop, ilustrator oraz ogólna wiedza z zakresu projektowania graficznego
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Cyfrowa obróbka obrazu - photoshop
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Dekorator wnętrz - szkoła policealnaTEB Edukacja
Dekorator Wnętrz - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Depilacja pastą cukrową
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Derma roller
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Dermokosmetyki
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Dermokosmetyki
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Dieta osób starszych
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Dietetyka
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Dietetyka
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Dietetyka
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Dietetyka
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Doradztwo farmaceutyczne
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Eksfoliacja kwasami AHA, BHA, PHA
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Ekspedytor - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Elektryk - kwalifikacyjny kurs zawodowyTEB Edukacja
EXCEL podstawowy
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Florysta - szkoła policealnaTEB Edukacja
Florysta - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Florystyka/Bukieciarstwo
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Fluoryzacja i lakowanie zębów
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Fluoryzacja i lakowanie zębów
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Fotografia artystyczna - szkoła policealnaTEB Edukacja
Fotografia cyfrowa
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Fotoreporter - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Fryzjer Damski - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Fryzjer Męski - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Fryzjerstwo - szkoła policealnaTEB Edukacja
Grafika i DTP - kwalifikacyjny kurs zawodowyTEB Edukacja
Grafika komputerowa i stopnia
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Grafika komputerowa i tworzenie stron www
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Grafika komputerowa - szkoła policealnaTEB Edukacja
Grafika komputerowa - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Grafika komputerowa
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Grafika komputerowa
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Grafika komputerowa
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Henna brwi oraz pielęgnacja oprawy oka
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Higienistka stomatologiczna - szkoła policealnaTEB Edukacja
Instruktor fitness - szkoła policealnaTEB Edukacja
Instruktor fitness - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Instruktor fitness
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Instruktor odnowy biologicznej - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Instruktor praktycznej nauki zawodu
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Instruktor sportu osoby niepełnosprawnej - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Instruktor sztuk walki - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Internet od podstaw
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Język angielski (kurs podstawowy)
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Język angielski - szkoła policealnaTEB Edukacja
Język migowy (stopień podstawowy)
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Język migowy
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Język niemiecki dla opiekunów medycznych
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Język niemiecki dla opiekunów medycznych
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Język niemiecki dla opiekunów medycznych
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kadry i płace, zus
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kadry, płace, ZUS
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Kadry, płace
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Kinesiology taping
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kinesiology taping
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kinesjology taping / redukcja bólu poprzez oklejanie plastrami/
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kinesjology taping
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Komputerowa obsługa programów biurowych / ms excel, ms word, microsoft powerpoint/
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Komunikacja alternatywna i wspomagająca
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Konsultant ds. pozyskiwania funduszy unijnych - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Konsultant ds. żywienia - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Konsultant ślubny
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Kosmetyczka
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Kosmetyka zwierząt - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Księgowość komputerowa
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Kurs bukieciarstwa
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kurs języka migowego (stopień podstawowy)
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kurs kelnerski
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kurs komputerowy 50+
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kurs komputerowy dla seniorów
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kurs makijażu
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kurs masaż bańką chińską
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kurs obróbki graficznej zdjęć (obsługa programu photoshop)
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kurs przedłużania i zagęszczania rzęs metodą 1:1
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kurs rysunku i malarstwa
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Kurs stylizacji paznokci
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kurs trenera personalnego
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kurs trenera personalnego
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Kurs zdobienia paznokci
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Makijaż z elementami wizażu
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Mała przedsiębiorczość
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Manicure – pedicure
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Manicure hybrydowy
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Manicure hybrydowy
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Manicure hybrydowy
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Manicure hybrydowy
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Manicure hybrydowy
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Manicure i pedicure klasyczny
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Manicure japoński
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Manicure żelowy
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Manikiurzystka - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Manualny drenaż limfatyczny /kompleksowa terapia przeciwobrzękowa/
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż ajurwedyjski
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż aromaterapeutyczną świecą
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż aromaterapeutyczny ciała
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż bańką chińską
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż bańką chińską
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż bańką chińską
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż bańką chińską
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż bańką chińską
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż gorącymi kamieniami
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż gorącymi kamieniami
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż gorącymi kamieniami
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż gorącymi kamieniami
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż kalifornijski - czekoladowy
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż klasyczny i stopnia
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż klasyczny i stopnia
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż kosmetyczny
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Masaż leczniczy
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Masaż orientalny
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Masaż podciśnieniowy (próżniowy)
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż relaksacyjny
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż segmentarny
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż stemplami ziołowymi
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż stemplami ziołowymi
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż tajski stóp i podudzi
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Masaż tajski
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Metodyka BHP
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Mezoterapia mikroigłowa
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Negocjacje
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Obsługa kas fiskalnych
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Obsługa komputera / poziom podstawowy/
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Obsługa komputera i biurowych programów wspomagających pracę sekretariatu
Kurs
Teb Edukacja
TEB Edukacja
Obsługa komputera
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Obsługa Programu Płatnik
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Odnowa biologiczna - szkoła policealnaTEB Edukacja
Ogrodnik terenów zieleni - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Opiekun medyczny - kwalifikacyjny kurs zawodowyTEB Edukacja
Opiekun medyczny - szkoła policealnaTEB Edukacja
Opiekun osoby starszej - szkoła policealna dwuletniaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Opiekun osoby starszej
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Opiekun w domu pomocy społecznej - szkoła policealna dwuletniaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Kurs
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Centrum Nauki i Biznesu Żak
Opiekunka dziecięca domowa - szkoła policealna jednorocznaCentrum Nauki i Biznesu Żak
Opiekunka dziecięca - szkoła policealnaTEB Edukacja
Następne
Szukasz informacji o zawodzie? - wybierz branżę
po kliknięciu w dany temat pokażą się odpowiednie zawody

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania produktów spożywczych;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;
3) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;
4) kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie koszykarz-plecionkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania surowców i materiałów do wykonania wyrobów koszykarskich i plecionkarskich;
2) organizowania prac związanych z wykonywaniem wyrobów koszykarskich i plecionkarskich;
3) wykonywania i wykańczania wyrobów z wikliny i innych materiałów plecionkarskich.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn w przemyśle włókienniczym powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania surowców i półproduktów do procesu wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych;
3) wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) zakładania oraz prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
2) organizowania oraz wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
4) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geolog powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania geologicznych prac terenowych;
2) obsługi geologicznej wierceń;
3) prowadzenia laboratoryjnych prac diagnostycznych;
4) dokumentowania i przetwarzania wyników badań;
5) prowadzenia działalności geoturystycznej.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów samochodowych;
2) diagnozowania pojazdów samochodowych;
3) naprawiania pojazdów samochodowych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów drukowania powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) sporządzania form drukowych;
2) przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do procesu drukowania;
3) drukowania nakładu z form drukowych;
4) planowania poligraficznych procesów produkcyjnych;
5) kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich;
2) wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
3) wykonywania odwodnień połaci dachowych;
4) wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania masażu medycznego;
2) wykonywania masażu sportowego;
3) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.
Akademia_Biznesu_MDDP_1.jpgSzkoły policealneNauka języka w woj. śląskim
Profi_lingua_220_blekitny.gif