Gdzie mogę zdobyć zawód?

Województwa Gdzie po zawód - dolnośląskie Gdzie po zawód - kujawsko-pomorskie Gdzie po zawód - lubelskie Gdzie po zawód - lubuskie Gdzie po zawód - łódzkie Gdzie po zawód - małopolskie Gdzie po zawód - mazowieckie Gdzie po zawód - opolskie Gdzie po zawód - podkarpackie Gdzie po zawód - podlaskie Gdzie po zawód - pomorskie Gdzie po zawód - śląskie Gdzie po zawód - świętokrzyskie Gdzie po zawód - warmińsko-mazurskie Gdzie po zawód - wielkopolskie Gdzie po zawód - zachodniopomorskie
Technik awionik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik awionik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania oceny technicznej statków powietrznych; 2) wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych; 3) wykonywania napraw wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych.

Losowo wybrane kursy i szkoły
w poszczególnych województwach
Technik technologii chemicznej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii chemicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych; 2) obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego; 3) organizowania i kontrolowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego; 4) wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.
Szukasz informacji o zawodzie? - wybierz branżę
po kliknięciu w dany temat pokażą się odpowiednie zawody