Gdzie mogę zdobyć zawód?

Województwa Gdzie po zawód - dolnośląskie Gdzie po zawód - kujawsko-pomorskie Gdzie po zawód - lubelskie Gdzie po zawód - lubuskie Gdzie po zawód - łódzkie Gdzie po zawód - małopolskie Gdzie po zawód - mazowieckie Gdzie po zawód - opolskie Gdzie po zawód - podkarpackie Gdzie po zawód - podlaskie Gdzie po zawód - pomorskie Gdzie po zawód - śląskie Gdzie po zawód - świętokrzyskie Gdzie po zawód - warmińsko-mazurskie Gdzie po zawód - wielkopolskie Gdzie po zawód - zachodniopomorskie
Technik mechanik okrętowy
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik okrętowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) obsługiwania maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych; 2) oceniania stanu technicznego oraz wykonywania napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych; 3) pełnienia wachty maszynowej: portowej i morskiej; 4) uczestniczenia w akcjach ratowniczych i ratunkowych prowadzonych przez załogę okrętu.

Losowo wybrane kursy i szkoły
w poszczególnych województwach
Technik przeróbki kopalin stałych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych; 2) prowadzenia procesu wzbogacania kopalin stałych; 3) przygotowywania koncentratów do procesów przetwórczych; 4) oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów; 5) oznaczania parametrów techniczno-technologicznych w procesach przeróbki kopalin stałych.
Szukasz informacji o zawodzie? - wybierz branżę
po kliknięciu w dany temat pokażą się odpowiednie zawody