Gdzie mogę zdobyć zawód?

Województwa Gdzie po zawód - dolnośląskie Gdzie po zawód - kujawsko-pomorskie Gdzie po zawód - lubelskie Gdzie po zawód - lubuskie Gdzie po zawód - łódzkie Gdzie po zawód - małopolskie Gdzie po zawód - mazowieckie Gdzie po zawód - opolskie Gdzie po zawód - podkarpackie Gdzie po zawód - podlaskie Gdzie po zawód - pomorskie Gdzie po zawód - śląskie Gdzie po zawód - świętokrzyskie Gdzie po zawód - warmińsko-mazurskie Gdzie po zawód - wielkopolskie Gdzie po zawód - zachodniopomorskie
Ortoptystka
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ortoptystka powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych; 2) prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego; 3) dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych; 4) komunikowania się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym; 5) prowadzenia działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.

Losowo wybrane kursy i szkoły
w poszczególnych województwach
Technik budownictwa wodnego
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa wodnego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót regulacyjnych i hydrotechnicznych; 2) organizowania oraz prowadzenia robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz umacnianiem skarp; 3) organizowania oraz prowadzenia robót związanych z budową urządzeń wodnych; 4) organizowania oraz koordynowania robót związanych z utrzymaniem w wymaganym stanie cieków naturalnych; 5) organizowania oraz koordynowania robót związanych z konserwacją, eksploatacją i remontami urządzeń wodnych; 6) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Szukasz informacji o zawodzie? - wybierz branżę
po kliknięciu w dany temat pokażą się odpowiednie zawody


Szkoły policealne